管理bestuur : STICHTING XIAO 同孝會

bestuur

voorzitter:
Hing Kuen Fung
Email: hk.fung@stichtingxiao.nl
Mobiel: 06-87450171
Ik ben in Nederland geboren. Opgegroeid in de Chinatown van Amsterdam. Als kind heb ik ervaren hoe zwaar mijn ouders en hun leeftijdgenoten het hadden. Ze werkten 12 uur per dag en vaak 6 à 7 dagen in de week in de horeca. Er werd onder de Chinezen wel vaker gezegd "´s ochtend je kookfornuis, ´s avonds je slaapkussen" . Ze doen als het ware niks anders dan hard werken voor het brood en voor de kinderen, met als gevolg dat de Chinese ouderen de Nederlandse taal niet spreken en niet geïntegreerd zijn in de samenleving. Ze raken daardoor verder in een isolement.
Ik ben een bouwkundig adviseur en heb 13 jaar in een Amsterdams architectenbureau gewerkt. Ik heb altijd iets willen doen of willen bouwen voor de zwakken en armen in de samenleving. Stichting Xiao is het platform waar ik hoop iets terug te kunnen geven voor de toegewijde zorg en liefde die (onze) Chinese ouders aan ons hebben gegeven.
secretaresse:
Soe-Mun Tjew
Email: ls.tjew@stichtingxiao.nl
Mobiel : 06-87450175
Ik ben een geboren en getogen Chinees in Amsterdam, opgegroeid en opgevoed met zowel de Nederlandse als de Chinese cultuur. De verschillen binnen de 2 culturen hebben in het verleden tot worstelingen, maar nu vooral tot waardering en begrip van beide culturen geleid.
Mijn ouders, familie, vrienden en kennissen hebben mij van jongs af aan laten zien op welke problemen zij stuiten doordat zij de Nederlandse taal niet machtig zijn of niet echt ingeburgerd zijn in de Nederlandse maatschappij. Brieven lezen kan al een alledaags probleem zijn. Ook hebben zij vaak onvoldoende kennis over voorzieningen waar zij aanspraak op kunnen maken.
Dat is één van de redenen voor mij geweest om de opleiding te volgen tot maatschappelijk werker. In 2010 ben ik succesvol afgestudeerd.
Ik hoop gebruik te kunnen maken van mijn culturele achtergrond en opvoeding, professionele inzichten om op verschillende fronten van betekenis te mogen zijn voor de maatschappij en met name voor Chinezen in de Nederlandse maatschappij. Daarom hoop ik dat u allen ook enthousiast Stichting Xiao ondersteund!
communicatie:
Kin Yip Lam
Email: ky.lam@stictingxiao.nl
Mobiel: 06-87450176
Mijn ouders hebben het verre China verlaten om hun toekomst in Nederland op te bouwen. Zelf ben ik in Nederland geboren. Van mijn ouders moest ik altijd hard leren om voorbereid te zijn voor de toekomst. Door de motivering en stimulering van mijn ouders heb ik een wetenschappelijke opleiding genoten, ben ik architect geworden en maak ik deel uit van de maatschappij.
Nu ben ik zelf vader geworden van twee kinderen. Het is fijn om een ouder te zijn, maar tegelijkertijd ook zwaar en verantwoordelijk. Een drukke baan en kinderen opvoeden is niet makkelijk. Ik heb veel bewondering voor mijn ouders die destijds ook de Nederlandse taal niet beheersen en mij een goede opvoeding hebben kunnen geven. Voor hun liefde en zorg ben ik erg dankbaar.
Stichting Xiao is een platform waar de jongere generatie respect “Xiao” tonen aan de oudere generatie. Het is een eeuwen oude Chinese traditie. Deze traditie wil ik graag voortzetten en zelfs overdragen aan de volgende generatie, zodat ouderen zorgeloos kunnen genieten van hun oude dag.
penningmeester:
Ka Shin Liu
Email: ks.liu@stichtingxiao.nl Mobiel: 06-87450174
Ik ben geboren en getogen in Amsterdam en opgegroeid in een multiculturele buurt. Thuis ben ik Chinees opgevoed. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik situaties vanuit meerdere aspecten kan bekijken.
In mijn jeugd heb ik ondervonden dat mijn ouders het niet makkelijk hadden. De Nederlandse taal en communicatie met buitenwereld was altijd een probleem. Er was altijd de vraag hoe we deze uitdaging moesten aangaan. Leven onder zulke omstandigheden en je kinderen opvoeden was niet makkelijk. Daarom ben ik mijn ouders ook erg dankbaar.
Afgelopen jaar ben ik door een vriend gevraagd om mee te doen aan een initiatief. Ik was erg geïnteresseerd, want hierdoor kan ik iets terugdoen voor de maatschappij wat ik zelf ook graag wil. Dat het voor Chinezen bedoeld is, maakt het initiatief nog mooier. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het ontstaan van Stichting Xiao en die vriendschappen die hieruit zijn voortgekomen!
Over mijzelf: Ik heb bouwkunde gestudeerd en ben nu als engineer werkzaam bij een architectenbureau. Samen iets bedenken, realiseren en goed laten functioneren… Dit heb ik altijd leuk gevonden om te doen. Dit weerspiegelt ook onze maatschappij.
Samen gaan wij iets moois bouwen!