華人樓宇chinees meergeneratie wooncomplex : STICHTING XIAO 同孝會

chinees meergeneratie wooncomplex

Stichting Xiao is sinds mei 2012 tezamen met projectontwikkelaar Blauwhoed bezig met het proberen opzetten van een appartementencomplex voor Chinezen. De Chinese cultuur kent warme familiale banden, waarbij het vanuit de traditie, gebruikelijk is om ouders op de oude dag in huis te nemen. De zorg voor hen wordt zoveel mogelijk op de eigen schouders genomen. Het plaatsen van ouders in een verzorgingshuis of verpleeghuis wordt zoveel mogelijk vermeden. Echter, kinderen die in Nederland geboren zijn of op jonge leeftijd hier naar toe zijn gekomen, dragen vaak een stukje westerse cultuur met zich mee. Binnen de westerse cultuur staat het individualisme veel hoger in het vaandel dan binnen de oosterse cultuur. Er wordt meer aarde gehecht aan een eigen plek en privacy. Hierdoor kunnen de oosterse en westerse cultuur met elkaar botsen. Daarom is Stichting Xiao op het volgende idee gekomen: een meergeneratiecomplex opzetten. Ouders en kinderen kunnen in hun eigen appartement, maar tegelijkertijd ook samen één gebouw wonen. Zowel voor ouders als kinderen kan dit prettiger en geschikter zijn. Stichting Xiao realiseert zich ook dat kinderen, ondanks dat zij wel willen, toch niet altijd de tijd ervoor hebben om de gehele zorg op zich te nemen vanwege verschillende redenen zoals werk, kinderen, etc. Ouders kunnen dan wel bij kinderen inwonen, maar raken toch deels geïsoleerd en kunnen zich eenzaam voelen. Zij zijn een groot deel van de dag alleen. Veel Chinese ouderen hebben jarenlang in de Chinese horeca gewerkt en nooit echt hobby’s gehad. Sommigen weten niet eens wat hobby’s zijn. Bovendien spreken veel Chinese ouderen de Nederlandse taal niet of nauwelijks. Dit bevordert nog meer het isolement van hen. Stichting Xiao wil daarom ook voorzieningen faciliteren binnen het complex. Hierbij kan gedacht worden aan maatschappelijk werk, zorgverlening, gemeenschappelijke ruimtes en dagbesteding. Zo kunnen Chinese bewoners binnen het complex een sociaal netwerk opbouwen. Bewoners kunnen elkaar helpen, maar ook samen leuke dingen doen en deelnemen aan activiteiten. Dit maakt hen zelfredzamer en vaak ook gelukkiger. Bent u bij onze 1e woonworkshop geweest en enthousiast geworden? Of hebt u de 1e workshop gemist? Niet erg! Woensdag 26 september a.s. wordt de 2e woonworkshop gehouden. Het is van 15.30 – 17.00 uur bij Chinese Vereniging Fa Yin aan de Recht Boomssloot 5 te Amsterdam. Tijdens deze workshop zal er een terugkoppeling worden gegeven van de geïnventariseerde woonwensen onder Chinezen. Tevens zullen er dit keer potentiële locaties voor dit project worden aangereikt aan u. Bent u nieuwsgierig geworden? Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze workshop en uw stem te laten horen! Wie weet woont u over een tijdje binnen dit woonproject voor Chinezen!