居住研討會 1Woonworkshop 1 : STICHTING XIAO 同孝會

Woonworkshop 1

Stichting Xiao is sinds mei 2012 tezamen met projectontwikkelaar Blauwhoed bezig met het opzetten van een Chinees wooncomplex voor zowel ouderen als jongeren. Op 20 juni 2012 is de eerste woonworkshop gehouden bij Chinese Vereniging Fa Yin aan de Recht Boomssloot 5 te Amsterdam. Tijdens deze workshop hebben Stichting Xiao en projectontwikkelaar Blauwhoed zichzelf geïntroduceerd en verteld wat hun ideeën, plannen en doelen zijn. Samen willen zij hun krachten bundelen om zo uiteindelijk een wooncomplex voor Chinezen op te zetten. Binnen dit complex kunnen ouderen en jongeren bijeen komen. Ook komen de oosterse en westerse culturen bij elkaar. Naast een eigen woning voor elk gezin, zullen er ook gemeenschappelijke ruimtes aanwezig zijn in het gebouw, zoals een gemeenschappelijke woonkamer en tuin, maar misschien ook een gemeenschappelijke fietsenstalling. Tijdens de workshop is er gelegenheid geweest om de eigen woonwensen kenbaar te maken middels een uitgereikte enquete, maar ook tijdens de discussie onder alle aanwezigen. Alle wensen zullen geïnventariseerd worden en ter overweging meegenomen worden in het project. In de 2e woonworkshop zal een terugkoppeling worden gegeven van de ontvangen meningen. Naast gemeenschappelijke ruimtes, zou Stichting Xiao ook graag maatschappelijk werk, zorgverlening, dagbesteding, kinderopvang, etc. faciliteren in het complex. Bewoners kunnen (eventueel tegen kosten) hiervan gebruik maken. Zo ontstaat er een kleine Chinese woongemeenschap in dit complex. Er is nog niet besloten waar het complex komt te staan. Aanwezigen bij de workshop hebben gelegenheid gehad om aan te geven waar ze wel en niet zouden willen wonen. Aan de hand van hun wensen zal op zoek worden gegaan naar een geschikte locatie. In de volgende woonworkshop zullen de mogelijk geschikte locaties voorgelegd worden aan u. Interesse? Kom naar onze 2e woonworkshop! Datum: Woensdag 26 september 2012. Tijdstip: 15.30 – 17.00 uur Locatie: chinese Vereniging Fa Yin, Recht Boomssloot 5, 1011CR Amsterdam. Indien u de enquête nog niet hebt ingevuld, verzoeken we u vriendelijk dit te doen middels onderstaande link. Het invullen duurt 5-10 minuten. https://nl.surveymonkey.com/s/BLH_2012_01 Alvast hartelijke dank voor uw mening! Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons mailen op info@stichtingxiao.nl of bellen op 06-87450176. Tot ziens op 26 september! Stichting Xiao