居住研討會 2Woonworkshop 2 : STICHTING XIAO 同孝會

Woonworkshop 2

WOONWORKSHOP 2 Woensdag 26 september 2012 heeft Stichting Xiao tezamen met Blauwhoed projectontwikkelaar een 2e woonworkshop georganiseerd. Het was wederom een groot succes! Er waren meer dan 60 deelnemers aanwezig. Stichting Xiao is ontzettend blij zoveel geïnteresseerden te hebben mogen zien. Bij dezen willen wij eenieder ook bedanken voor zijn of haar aanwezigheid! Het heeft ons nog enthousiaster gemaakt! We hopen echt dit project zo snel mogelijk te kunnen realiseren voor Chinezen! Aan het begin van de workshop heeft Stichting Xiao de organisatie en haar doelen voorgesteld. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar onze pagina “over xiao” Sinds de eerste workshop zijn er enquêtes verspreid onder Chinezen. Hierin hebben geïnteresseerden hun woonwensen kunnen aangeven. Mocht u geïnteresseerd zijn, maar de enquête nog niet hebben ingevuld, dan nodigen wij u uit om middels onderstaande link uw wensen aan ons kenbaar te maken: https//nl.surveymonkey.com/s/BLH_2012_01 Na de korte introductie heeft Blauwhoed verslag gedaan van de wensen die middels enquêtes binnen zijn gekomen. De woonwensen die hieruit zijn voortgevloeid zijn gepresenteerd. Deelnemers gaven aan dat zij ook ongeveer dezelfde wensen hebben. Vervolgens is er verslag gedaan over de kennis die Stichting Xiao en Blauwhoed hebben opgedaan tijdens de bezoeken aan Foe Ooi Leeuw te Amsterdam en Tai Wai Huis te Utrecht. Verschillende foto’s (svp linken aan pagina “bezoeken Chinese woonprojecten”) zijn gepresenteerd aan deelnemers. Aan de hand van de foto’s konden zij hun mening geven over wat zij leuk of minder leuk vonden in de gebouwen.。 Tot slot is er een locatie aan de Jan van Schaffelaarplantsoen gepresenteerd. Hier willen Stichting Xiao en Blauwhoed het gebouw in de toekomst neerzetten. Het gebouw zal op loopafstand zijn van het Bos en Lommerplein. Hier is de markt en ook nog vele winkels aanwezig. Tevens is het goed bereikbaar per openbaar vervoer. Daarom lijkt deze locatie erg geschikt voor dit project. Deelnemers hebben hierover hun mening kunnen geven. De meeste waren tevreden over de locatie. Blauwhoed zal met de gemeente hierover in gesprek gaan en het resultaat hiervan zo snel mogelijk kenbaar maken. Dit zal naar schatting rond december 2012 zijn. De voorlopige planning is om 30-60 appartementen te bouwen. De maandelijkse huur zal onder de €665,- zijn, zodat bewoners die ervoor in aanmerking kunnen komen, eventueel huurtoeslag kunnen aanvragen. Het gebouw zal op z’n vroegst eind 2014 gereed zijn. Het voorstel is wel gedaan om voor die tijd samen met geïnteresseerden een bezoek te brengen aan de locatie. De planning is om dit in november te doen. Zodra dit vaststaat, zal dit bericht worden en zal meer informatie hierover volgen. Indien de gesprekken met de gemeente positief blijkt, zal naar waarschijnlijkheid een 3e workshop worden gehouden in het eerste kwartaal van 2013. Dit zal nader bekend gemaakt worden. Houdt u daarom onze activiteiten scherp in de gaten! Wij willen nogmaals eenieder die aanwezig was bij de workshop, van harte bedanken voor zijn of haar aanwezigheid. Mocht u er niet bij zijn geweest of de powerpoint presentatie op die dag nogmaals willen bekijken, dan kunt u deze hieronder downloaden: Powerpointpresentatie We hopen u ook weer te mogen verwelkomen tijdens onze volgende workshop! Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Stichting Xiao middels Dank u wel en hopelijk tot ziens! Stichting Xiao