居住研討會 3Woonworkshop 3 : STICHTING XIAO 同孝會

Woonworkshop 3

Excursie Jan van Schaffelaerplantsoen

Woensdag 19 december hebben circa 80 Chinezen samen met projectontwikkelaar Blauwhoed en Stichting Xiao een bezoek gebracht aan het Jan van Schaffeaerplantsoen in stadsdeel West te Amsterdam.

Stichting Xiao en Blauwhoed hebben namelijk het initiatief genomen een meergeneratie-wooncomplex voor Chinezen te realiseren. Ten behoeve van dit project zijn er inmiddels 3 bijeenkomsten geweest. Momenteel zijn zij bezig met het vinden van een geschikte locatie voor dit project.
De Jan van Schaffelaerplantsoen lijkt een aantrekkelijke en geschikte locatie te zijn. Het overgrote deel van de geïnteresseerden voor dit project, betreffen senioren van de 1e generatie Chinezen. Openbaar vervoer en winkels zijn in ruime mate op steenworp afstand voorhanden. Ook is er een Chinese kerk van Amsterdam in de buurt. Daarom is deze excursie georganiseerd om toekomstige bewoners de kans te geven de sfeer te proeven en kennis te maken met de omgeving.
De jongere Chinezen van Stichting Xiao hebben hun stichting voorgesteld. Zij hebben zich ten doel huisvesting te realiseren voor de Chinese ouderen. Ook willen zij sociale activiteiten organiseren om vereenzaming en isolement te doorbreken en culturele activiteiten om hun cultuur te verkondigen. In de raadszaal van het stadsdeelkantoor hebben zij hun ideeen gepresenteerd, zoals een pad van keisteen, een levensgroot Chinees schaakspel en jaarlijkse culturele evenementen. We nodigen u ook uit om onderstaande presentatie te bekijken.

Presentatie

Vanuit het stadsdeel hebben Margot Lötters en David Tattersall een presentatie gegeven over de plannen met betrekking tot de ontwikkelingen rondom het Bos en Lommerplein en de Kolenkitbuurt.
Het idee van Stichting Xiao, Blauwhoed passen goed bij het idee van stadsdeel West. Zeker omdat het stadsdeel altijd op zoek is naar interessante bewonersinitiatieven en multiculturaliteit wilt stimuleren. Maar hoe dan ook dienen er toch nog intensieve gesprekken gevoerd te worden bij de gemeente over het gebruik van deze kavel.
Zodra meer bekend is over het besluit rondom deze locatie zal dit zo snel mogelijk aan u bekend worden gemaakt.